R744 (CO2) ALS DE OPLOSSING VOOR VERWARMEN, ZONDER ENIGE VORM VAN UITSTOOT.

 

 

De strijd tegen de zeespiegelstijging is allang actueel, recht voor de deur van ondergetekende. 
kijk ook op https://nl.wikipedia.org/wiki/Kustwerk_Katwijk for details.


R744 is de koel-technische naam voor Koolzuurgas, ofwel CO2, en is een volledig natuurlijk gas dat overal om ons aanwezig heen is.
Een deel van de lucht die we inademen, bestaat zelfs uit co2.
We kunnen niet eens zonder. Maar net als meestal het geval is, als er te veel aan onze leefomgeving wordt toegevoegd, terwijl het gebruik ervan steeds lager wordt, bijvoorbeeld door de ongekende snelheid van het kappen van oerwouden en andere bossen.
En dit nu al snel een enorm probleem geworden.
En daar komt nog bij, dat als gevolg van het zwaar gesubsidieerde bijstoken van kolencentrales met zogenaamd biobrandstof, er ook nog eens op onze rekening een enorm oppervlakte aan bossen op ons continent worden gekapt, gedroogd met gasgestookte ovens en over enorme afstanden wordt vervoerd onder het motto, milieuvriendelijker maken van kolencentrales

Er ligt ten tijde van dit schrijven 4 miljard Euro gereserveerd voor het openhouden van Kolencentrales!

Er wordt heel vaak en nog steeds door heel veel mensen geroepen dat al die duurzame energie allemaal zwaar gesubsidieerd is, maar juist het tegendeel is waar!
We betalen met zijn allen een enorme prijs aan energie, energiebelasting en van uit de algemene belasting pot ook nog eens enorm aan het in stand houden van het probleem, in plaats van de oplossingen.
Zoals het met bakken geld subsidiëren van zogenaamde restwarmte netten, die ook in het leven zijn geroepen om het afhankelijk blijven van netwerken beheerd door de grote energiereuzen en nog steeds gevoed door kolencentrales in stand te houden!
Ook deze zijn niet alleen zwaar gesubsidieerd, het is ook niet eens geen echte restwarmte!
Er wordt gewoon stoom afgetapt wat naar de turbines gaat die de generatoren aandrijven, en dat wordt als “duurzame restwarmte” verkocht. Duurzaamheid kan echt niet de werkelijke reden zijn voor het aanleggen van warmtenetten, eerder een nieuwe financieel infuus netwerk vanaf burgers, omdat kolen en gas centrales al jaren zwaar verlies gevend de boel flink vervuilen.
Naar warmtenetten is uitgebreid onderzoek gedaan, en deze uitspraken komen dan ook niet uit de lucht vallen.
Kijk ook eens naar de website’s van gebruikers van warmtenetten, en hun jarenlange strijd tegen te hoge kosten, niet werkende netten, weken in de kou in de winter, gevaarlijke leiding breuken etc. etc.
En daarbij, we betalen allemaal, niet alleen de gebruiker... 
Geldt ook voor Groningen, Nam creëert probleem, belasting betaler betaald via verhogen belasting op gas, niet de veroorzaker!
Voorkomen konden we dit al langer, want in en zelfs ver voor de middeleeuwen, en daarna deden we het betreffende duurzame energie opwekken nog niet zo slecht.
Voorbeelden?
Leeghwater (Jan Adriaanszn.) heeft heel wat energie uit wind gehaald om meel te produceren en een heel groot deel van Nederland droog te leggen. (Was timmermans zoon en windmolen bouwer)
Vracht vervoer en visserij op de zeilen, tot ver in de 20e eeuw trouwens, en nu in hoofdzaak als pleziervaart. Vreemd is dat. Waarom we er ooit praktisch mee gestopt zijn? Zonde van het laten liggen van een ontwikkeling die nu pas weer met onder andere Vindskip , en kite voorgetrokken coasters is weer van stal is gehaald. (Bedankt Wubbo Ockels voor uw ongeëvenaarde gedrevenheid daarin!)
Waterkracht, watermolens waar water stroomde, al heel erg lang in gebruik.
Schotland bijvoorbeeld is er mee opgebouwd, en Las Vegas had niet eens bestaan zonder de waterkracht centrale van de Hoover dam.

Waarom we er ooit mee gestopt zijn?

Industriële vooruitgang hoor ik dan als antwoord roepen.
Maar was het dat echt, vooruitgang?
De mensen die in Ruimte zijn geweest en ooggetuige zijn geweest van de zelfdestructie van mensen proberen het ons bij te brengen. En mag dat nu eindelijk eens met resultaat zijn?
Kijk (nog) maar eens goed naar die oproep, nu eens zonder na een paar seconden weg te zappen!

Laatste oproep van Wubbo Ockels aan u allen!

Hoe wij er al jaren mee omgaan.

Verwarmen en of koelen van een gebouw of product, wordt al eeuwen gedaan door het verbranden van een brandstof waarmee warmte wordt opgewekt, wat weer met een bepaalde snelheid de atmosfeer in gaat, afhankelijk van de isolatie weerstand die het even tegenhoud.
Voor koelen verbranden we brandstof, maken er elektriciteit van waarmee we weer met een koelmachine (airco) de warmte uit het gebouw /product halen, en het aan de buitenkant van het gebouw weer weggooien, zodat het weer naar binnen kan stromen, en de koelmachine het weer naar buiten werken enz. enz. En gaat het niet snel genoeg, of krijgen we het te koud of warm? Dan is het antwoord niet minder weggooien door betere isolatie, maar meer vermogen installeren en nog meer co2 uitstoot genereren..

Energie opwekken om het direct weer weg te gooien is de “ intelligente oplossing” van het intelligentste ras op aarde, althans dat vonden we waarschijnlijk zelf.
Omdat het nu het opeens meer geld gaat kosten dan goed isoleren, komt er enige beweging in minder weggooien.
Misschien daarom ook nu de grote hype ,om het eindelijk eens te gaan bewaren door thuisaccu’s te ontwikkelen etc. etc..)
De meeste dieren doen het vele keren beter, als het om omgaan met energie gaat tenminste.
Die gebruiken zo ongeveer alleen maar natuurlijke bronnen zoals zon- wind en water voor verwarmen en koelen, en vooral isolatie.

 

 

Verplaatsen van warmte in plaats opwekken door verbranding;  ofwel, de werking van warmtepomp systemen.

Het principe van een warmtepomp systeem is de omgekeerde werking van van een koelsysteem, en ieder koelsysteem is ook een warmtepomp.
Simpel, niets meer en niets minder.
Het staat duidelijk in de naam;

Warmte-pomp

Een warmtepomp is ontwikkeld voor het verplaatsen van warmte, niet om het op te wekken.
Dit gebeurt door warmte uit een product te halen en te verplaatsen naar het andere product.
Lucht en water zijn in de meeste gevallen het "product" waar we warmte uithalen, en/of naartoe “pompen”.
Om die warmte te kunnen verplaatsen, moeten we de warmte ergens in stoppen, wat gemakkelijk warmte op kan nemen, maar ook weer af kan geven.
En dat “ergens” is nu wat koudemiddel wordt genoemd, en wordt door de compressor van een warmtepomp (of koelsysteem) in een gesloten kring rondgepompt.
Eigenlijk een heel verkeerde naam, want in de natuurkunde bestaat er helemaal geen koude…Alleen meer of minder warmte bestaat.
U kunt het koud hebben, maar kou maken kan niet, alleen maar ergens warmte uit halen of in stoppen!

Warmtepomp schema van de Sanden Aquaeco2 warmtepomp, die met het natuurlijk gas CO2 als koudemiddel werkt.

De hoeveelheid warmte die kan worden rondgepompt met een hoeveelheid koudemiddel, is in grote mate afhankelijk van de hoeveelheid warmte die het koudemiddel per hoeveelheid (gewicht) op kan nemen.
En hier zit juist één van de grote voordelen van CO2 als koudemiddel.
Buiten dat het volledig natuurlijk, en ook nog als enige in de praktijk toepasbaar natuurlijk koudemiddel is, wat volledig onbrandbaar is, kan het ook heel erg veel warmte opnemen vergeleken met andere koudemiddelen.
Doordat je er veel minder van rond hoeft te pompen om dezelfde hoeveelheid warmte te verplaatsen, is het ook nog één van de meest efficiënte van de Koudemiddelen! (Buiten water, maar dat is in de praktijk niet overal bruikbaar, omdat dat bevriest beneden de 0ºC)
Dit is overigens ook bewezen in diverse praktijk tests bij zowel kleine als grote installaties.
Co2 (R744) is daarom ook voor zowel efficiëntie als het milieu, de allerbeste beste keuze als het gaat om koudemiddel in warmtepompen of koelinstallaties.
En daarbij kan het in 1 stap een groot temperatuurverschil overbruggen.
En dat is het al sinds het aller eerste begin van de koel en warmtepomp techniek in 1886!

Maar ja, vroeger wist de “slimme” mens het zo nodig weer beter, en heeft de chemische koudemiddelen CFK’s ontwikkelt, en toen dat faliekant mis ging met de ozonlaag, HCFK’s en HFK’s zoals R134a veel gebruikt in Auto airo’s ,met nog steeds een enorme bijdrage voor de opwarming van de aarde tot gevolg.
Als voorbeeld;
Het leeglopen van 1, als 30% energiebesparend verkochte “hybride warmtepomp” unit met vaak ongeveer 900 gram R410A chemisch koudemiddel, en ook nog steeds gekoppeld aan een gasketel, levert evenveel milieu schade op als het leeglopen van ongeveer 3000! Aquaeco2 warmtepompen, met CO2 koudemiddel.
Die ook nog zonder enige bijval van een gasketel of andere verwarming, in staat is om de meeste cv installaties te voeden en tapwater te voorzien voor een gemiddeld gezin.!
Voor een eenvoudige slaapkamer of kantoor airco, of auto airco geld ongeveer hetzelfde!
De inhoud aan koudemiddel is voor een dergelijke hybride warmtepomp, of airco, bij het zelfde vermogen ongeveer 2x zoveel dan die van een co2 koel/warmtepomp installatie, vandaar het aantal van ongeveer 3000, ter vergelijking. Zie hieronder de cijfers.

(Ter info; het getal van de Global Warming Potential GWP, is gebaseerd op het effect op de opwarming van de aarde door toevoegen aan de atmosfeer van 1 KG` CO2. )
Deze bijdrage wordt uitgedrukt in een getal: Global Warming Potential (GWP).
Voor CO2 (R744) is dit getal 1
Voor R134a is dit getal 1300 , voor R410a, ook nog veel gebruikt in airco en warmtepompen, is dit getal zelfs nog veel hoger, en wel 2088.)

Om deze reden worden HFK koudemiddelen versneld uitgefaseerd, en is geplaatst onder een zeer streng gehandhaaft quota.                                           De prijzen van deze koudemiddelen die steeds schaarser worden, stijgen met de dag...

Denk dus goed na voordat u een "goedkoop" warmtepomp systeem aanschaft met nog HFC koudemiddel. Dit is allang geen verstandige en verantwoorde keuze meer.

Google er maar eens op los met de zoekterm uitfaseren HFC koudemiddelen en informeer u zelf goed! 

 

Het gebruik van R744 (co2) in de praktijk.

Op het moment van publiceren van dit artikel, (April 2016) is het gebruik van CO2 als koudemiddel al behoorlijk aan het groeien, mat name in de Supermarkt wereld. Met als grootste en ook juiste argument, efficiëntie en energie dus kosten besparen.
Dat het daarmee ook nog het milieu bespaard bij eventuele koudemiddel lekkage, wordt nog steeds en al te vaak onterecht gezien als bijzaak.
De meeste warmtepomp fabrikanten vallen nog steeds terug op het gebruik de chemische koudemiddelen (HFK’s) in het geval van warmtepomp techniek.
De mening van de auteur in deze is ook dat de op het ogenblik van schrijven van dit artikel, verkrijgbare subsidiëring van warmtepompen met deze koudemiddelen niet langer in stand moet worden gehouden.
Dit is met koelinstallaties namelijk ook allang niet meer het geval.
Vasthouden aan deze technieken is allang geen noodzaak meer, omdat alles voor het bouwen van CO2 warmtepompsystemen beschikbaar is, betaalbaar, toekomst bestendig, duurzaam en zeer betrouwbaar te verkrijgen is. En ook wordt het al sinds het aller eerste begin van de koeltechniek ( en daarmee warmtepomp techniek) toegepast.
Er is dus voldoende kennis en gegevens, betreffende de lange termijn effecten op het milieu beschikbaar, aangaande het gebruik van R744 ofwel CO2 als koudemiddel.


DE PRIMEUR.
Thermopunt Katwijk, hoewel volledig gecertificeerd onder Bureau Veritas, voor het werken met chemische koudemiddelen, zowel als bedrijf, als persoonlijk, (F-Gassen certificering) richt zich in hoofdzaak op co2 koudemiddel voor de toekomst.
Met name de warmtepomp toepassingen waar het meeste rendement winst te halen is.
Niet eenvoudig, maar heel goed mogelijk.
En nu bewezen door Thermopunt Katwijk, ook effectief.
Door het als eerste in Nederland uitrusten van een standaard rijtjes woonhuis uit 2002,(jaren 90 ontwerp) met een co2 koudemiddel warmtepomp installatie.
En hiermee zonder comfort verlies en afgesloten van het gasnet, en in combinatie met zonnepanelen de stap mogelijk gemaakt van het gebruik van overwegend fossiele energie, naar “all electric” fossiel vrije energie.
Alles aangesloten op de bestaande , en op geen enkele wijze aangepaste cv installatie.
Niet eens een waterbesparende douchekop.
Niet alleen de zonnestroom van dak is groene energie, ook het benodigde deel ingekochte stroom komt gegarandeerd van wind en zon energie. (Zelfstroom in dit geval)
In 1 stap van (5 a10% renewable) grijze stroom, en verbranden van gas; naar 100% fossiel vrije energie!.
Dat is wat ik nu noem echt 95% winst voor het milieu!
En na meerdere jaren en winters test draaien, (het systeem is in April 2015 geplaatst) heeft het zonder comfort verlies, ook nog eens energie bespaard.

De cijfertjes!;


Het verbruik was 6000 kWh over het gehele jaar.
De op het westen geplaatste zonnepanelen brachten 4000kWh op. Nog in te kopen, 2000 kWh
a ongeveer 0.20€ per kWh (= naar boven afgeronde inkoopprijs voor elektriciteit, ten tijde van schrijven van dit artikel) = 400€ per jaar aan verwarming en tapwater verwarming kosten per jaar.
Voor gezinsgebruik.
Dat komt op 400€ : 12maanden= 33,33€ per maand!

Na het voorzien van de woning van goede tochtstrippen is het verbruik over 2017 naar 4000kWh omlaag gegaan.                                                             Dat is dus gelijk aan de opbrengst van de 15 pV panelen. Deze gegevens zijn uit monitoring, en niet van berekeningen of inschattingen.

En, wat is uw gas of stadswarmte rekening per maand?

Vraag het eens aan bewoners in Groningen, en met name de slachtoffers van de gasbevingen of ze achter dit soort oplossingen staan.
(En dan te bedenken dat de techniek in basisvorm al in 1887 beschikbaar was. Als je alles van te voren zou weten…..)
De volgende foto’s zijn van de CO2 koudemiddel warmtepomp installatie, die in bovenstaande publicatie is genoemd. Zonnestroom opbrengst komt van de 15 in Nederland geproduceerde Autarco zonnepanelen op een schuin westelijk gericht dak. (Zie foto) En de Co2 koudemiddel Warmtepomp gebruikt voor de test, is een Sanden Aquaeco2 lucht-tapwater warmtepomp, met optionele verwarming module.
En alles mogelijk met hoge kwaliteit techniek, zonder buiten unit, zonder warmtebron te moeten boren, met gebruik van alle warmte uit ventilatie retour lucht.
Een normale geaarde stopcontact is over het algemeen voldoende voor de stroomverzorging.


En dat alles voor een betaalbare prijs, en met gebruik van hoge kwaliteit materialen.

 

Nominatie Duurzame Dinsdag Greenchoice energieprijs.
Tijdens en na de introductie van het bovengenoemd warmtepomp systeem, heeft ondergetekende op basis van ervaring in pomp techniek, vloeistof regeltechniek en Pc besturing techniek gebruikt, om een geheel nieuw verwarming circulatie systeem te ontwikkelen.
Hiervoor is contact gezocht met de beste en op het gebied van duurzaamheid voorop lopende fabrikanten gezocht waaronder Wilo, en Resource Data Management in Schotland. Deze hebben specifiek voor het systeem passende producten ontwikkeld, en meegedacht aan de oplossing.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een nominatie voor de Duurzame Dinsdag Greenchoice energieprijs 2017.
Meer informatie kunt u vinden op

http://www.duurzamedinsdag.nl/Terugblik-2017/Winnaars


Natuurlijk is het ook mogelijk om dergelijke systemen toe te passen voor tapwater verwarming, en verwarming van hotels, verzorging tehuizen, appartement gebouwen, etc.etc.
Met name renderen dergelijke systemen bij veel tapwater verbruik.
Zoals het toepassen bij grootkeukens van hotels, douchewater verzorging van sportvelden, zalen, scholen en soortgelijke gebouwen, waar veel warm tapwater nodig is.

Er kan gebouwd worden voor zeer grote hoeveelheden en vermogens.
(Aquaeco2 met grotere buffer, en voor zeer grote hoeveelheden kan er op maat worden gebouwd)

CO2 koudemiddel is uiterst geschikt als koudemiddel in installaties, die zelfs gebruik van lage restwarmte temperatuur (zelfs al vanaf 15ºC restwarmte!) uiterst efficient maken!

Denk hierbij bijvoorbeeld uit warmte uit afvalwater water, restwarmte uit koelwater processen.


Warmte uit retour ventilatielucht (zoals in bovenstaande voorbeeld, maar ook groter)

Er is veel meer mogelijk dan u waarschijnlijk denkt.

Neem gerust eens contact op bij vragen.

Deze website is eigendom van;

Thermopunt Katwijk
Duinstraat 12
2225 RC Katwijk aan/zee
Tel: 0652717578
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.thermopuntkatwijk.nl
www.co2warmtepomp.info
www.r744heatpump.com